Vehunperän jakokunnan vesialueet

759-876-4-1, 989-876-7-1

20 euroa/sisältää 5 pyydysmerkkiä, lisämerkit 2 €/kpl

Rajoituksia, rauhoituksia: ei ole

Puheenjohtaja:

Mäkelä Heikki, Tiistolantie 5, 62900 Alajärvi.  puh. 0400-916 585, email: heikki.makela@gmail.com

Lupia myyvät:

  • Simo Seppälä puh. 0505817382 ja Heikki Sillanpää 0400962198

Tilinumero: FI98 5188 6920 0239 59 OKOYFIHH

Johtokunta 2024 :

Heikki Mäkelä    puheenjohtaja
Tuomo Rannila   varapuheenjohtaja
Aatu Leppä
Simo Seppälä
Timo Nukarinen
Heikki Sillanpää

Uusimmat tiedotteet