Lehtimäen jakokunnan vesialueet

5-413-876-1

Tilinumero:   FI19 5224 0120 0141 87   OKOYFIHH

esimies Sakari Rantamäki  (040-748 2775), varaesimies Rantakangas Lasse 0500-284 223

Sihteeri-rahastonhoitaja Tapani Puskala 040-521 4117

Muut johtokunnan jäsenet: Yliaho Erkki, Kuoppala Arvo, Rantakangas Keijo, Kaukola Matti, Tammisalo Matti, Mäenpää Jari

Räyringin padonhoitajana toimii Erkki Yliaho.

OSAKASKUNNAN KALASTUKSENVALVOJANA  TAPANI RANTAKANGAS (0400-491 982)

Lupamaksut 

Kalastuslupamaksu, (sisältää myös sorsastuksen) paikkakuntalaisilta (omistaa kiinteistön tai asuu Lehtimäellä) 20,00 €

Ulkopuolisille kalastus- ja sorsastuslupa 50,00 €

PYYDYSMERKKEJÄ EI ENÄÄ KÄYTETÄ, VAAN PYYDYKSET ON MERKITTÄVÄ SELVÄSTI OMISTAJAN NIMELLÄ JA OSOITTEELLA TAI NIMELLÄ JA PUHELINNUMEROLLA. VERKKOJEN MERKINTÄ LIPPUSALOIN. YHTEYSTIEDOT VERKKOJATAN ULOMPAAN PÄÄHÄN.


Luvanmyyntipaikat

Neste Lehtimäki, Osuuspankki, Mauno Välisaari, Marko Kuokkanen, Sakari Rantamäki 

Rajoitukset

Kätkänjärvella ja Kangaslammella enintään KAKSI verkkoa per , RUOKAKUNTA, (yksi verkko = 30 metriä, tuplapitkä verkko = kaksi verkkoa), silmäkoko min. 45 mm. Valkealammella ja Multavaarunlammella ei saa käyttää verkkoja.


Muilla järvilla ei rajoituksia. Pyydykset merkittävä selvästi nimellä, koska kalastuksen valvojilla on oikeus ottaa haltuun pyydykset, joissa ei ole omistajan nimeä.
Verkoissa oltava lippumerkit. 

Veneestä tapahtuvassa uistelussa rajoitetaan vapojen määrä kolmeen kappaleeseen per vene.

Uusimmat tiedotteet