Hankaveden jakokunnan vesialueet

989-402-876-1

Takamäki Matti
044 735 5234

KALASTUSLUVAT ALKAEN 1.1.2023

LUPAMYYJÄT

Honkaniemen kirjakauppa, Jukka Savonen ja Matti Takamäki

KALASTUSKUNNAN OSAKKAAT

Kalastuskunnan osakkaan vuotuisen kalastusluvan hinta on 12 €. Luvan saa vain kalastuskunnan esimieheltä, joka tarkastaa tarvittaessa osakkuuden. Luvan piiriin kuuluu kalastus kaikilla halutuilla pyydyksillä määrää rajoittamatta poikkeuksena uistin. Osakaslupaan sisältyy yksi (1) uistin sekä osakkaan mukana satunnaisen vieraan yksi (1) uistinlupa, lisäuistimet maksavat 3 € / kpl. Ravun pyyntiin ja vesilinnun metsästykseen vaaditaan myös osakkailta erillinen lupa.

Pyydykset merkitään kirjoittamalla kohoon pyytäjän nimi ja yhteystiedot.

KAUPALLINEN KALASTUS

Kaupallisen kalastuksen verkkolupa 6 € / kpl (30 m) ja tuplaverkko 12 € / kpl (60 m). Pyydysmäärän ollessa maksimissaan 20 tuplaverkkoa. Kaupallinen kalastaja velvoitetaan raportoimaan vuosittaisesta kalansaaliista ja kalastuksessa käytetystä verkkomäärästä. Kaupallisten kalastuslupien määrä määritellään vuosittain vuosikokouksessa.

PAIKALLISET ASUKKAAT

Kalastuslain 9 § 1 mom. mukaisten lupien hinnat ovat asukkaille muuten kuin tilapäisesti asuville

Verkko 6 € / kpl

Katiska ja rysä kukin 4 € / kpl

Madesuppilo 2 € / kpl

Uistin 6 € / kpl

Lisäuistin 6 € / kpl

Polakoukku -,50 € / kpl

Pitkäsiima -,05 € / koukulta

Tuulastus 10 € / lupa

Luvat voi maksaa myös kalastuskunnan tilille FI81 2303 1800 0160 71, BIC: NDEAFIHH, viestisarakkeeseen nimi ja maksetut pyydykset.

Pyydykset merkitään kirjoittamalla kohoon pyytäjän nimi ja yhteystiedot.

ULKOPAIKKAKUNTALAISET

Ulkopaikkakuntalaisille näitä kalastuslupia myytäessä hinnat ovat kaksinkertaiset. Sellainen henkilö, joka omistaa kesämökin Ähtärissä, ei ole tässä tapauksessa ulkopaikkakuntalainen. Kaikkialla Hankaveden kalastuskunnan vesialueilla ulkopaikkakuntalaisten uistinluvan hinta on 10 € / kpl.

Viikkolupa 20 € / vko / kpl sisältäen yksi (1) uistin ja kaksi (2) seisovaa pyydystä tai vaihtoehtoisesti

kolme (3) uistinta.

METSÄSTYS JA RAVUSTUS

Vuotuisista ravunpyyntiluvasta ja vesilintujen metsästysluvasta tiedotetaan tarvittaessa niitä myyville. Hinnat ovat:

Metsästyslupa 10 € / henkilö

Ravunpyyntilupa 3 € / pyydykseltä

Ravunpyyntilupia myydään vain Ähtäriläisille enintään 20 / ruokakunta. Ylimääräisistä luvista peritään kaksinkertainen hinta, enimmäismäärän ollessa tällöin 40.

ONKI- JA UISTELUKILPAILUT, JÄÄRATA-AJOT

Yleisissä onki- ja uistelukilpailuissa lupamaksu on 10 €. Ns. omissa kilpailuissa ei lupamaksua. Uistelukilpailuissa jokaiselta venekunnalta lisäksi 10 € (max. 6 vapaa) + lisäuistimet 2 €/vapa (sisältää harjoittelun).

Jäärataluvan hinta 400 € / ensimmäinen kilpailupäivä + lisäpäivä 200 €.

Kilpailuluvat antaa vain kalastuskunnan esimies.

—-

RAUHOITUKSET JA RAJOITUKSET

Hankaveden kalastuskunnan vuosikokous on 23.5.2022 päättänyt seuraavista rauhoituksista:

Ähtärin-, Nääsin- ja Moksunsalmet sekä Hankaveden ja Lamminperänlammen välinen salmi ovat ympäri vuoden rauhoitettuja seisovilta pyydyksiltä.

Kuturauhoitusaikana rauhoitusalueena Moksunjärvessä Nuottilahti, kiertäen Nuottiniemen ympäri ko. lahdesta tulevan ojan suuhun. Lahnan pyynti on sallittu isosilmäisellä verkolla (vähintään 80 mm).

Salmien suissa sekä ylä- että alapuolella on huomioitava kalastuslain mukaan pyydyksistä vapaana pidettävä alue (100 m). Mateen pyynti sallitaan ko. salmissa mateen kutuaikana perinteisillä madepyydyksillä (ei verkoilla).

Moksunsalmessa olevassa Kyyhkyslahdessa sallitaan särenpyynti sären kutuaikana.

Voilammella rajoitetaan verkkojen maksimi pituudeksi 60 m / kalastaja ja solmuväli on vähintään 50 mm.

Yli 3 m syvyydessä (selkävesillä) saa käyttää ainoastaan verkkoja, joiden solmuväli on vähintään 50 mm (muikun pyyntiä lukuun ottamatta).

Toisarvoisen roskakalan katiskapyyntiä toivotaan lisättävän.

Rikkomuksista kalastuksessa tai ravustuksessa päätettiin antaa kahden vuoden pyyntikielto muiden seuraamusten lisäksi.

Uusimmat tiedotteet