YLEISTIEDOKSIANTO Kalastuslain mukaisesta poikkeusluvasta ankeriaan kalastamiseen Suomenselän kalatalousalueella 2024-2028


Suomenselän kalatalousalue on 5.1.2024 tehnyt esityksen ankeriaan kalastamisen sallimiseksi kalatalousalueen vesissä.


Suomenselän kalatalousalue pyytää, että Pohjois-Savon ELY-keskus:

  1. ensisijaisesti myöntää ympärivuotisen poikkeusluvan ankeriaan pyynnin sallimiseksi
    kalatalousalueen alueella vaellusesteiden takana olevien ankeriaiden osalta toistaiseksi
    voimassa olevana;
  2. toissijaisesti myöntää poikkeusluvan ankeriaan pyynnin sallimiseksi kalatalousalueen alueella vaellusesteiden takana olevien ankeriaiden osalta ajankohtana 1.5.- 30.9. toistaiseksi
    voimassa olevana.

Linkki koko asiakirjaan

https://www.ely-keskus.fi/documents/10191/53911398/Suomensel%C3%A4n+kta+ankeriaan+pyyntilupa_yleistiedoksianto_2024-2028+%281%29.pdf/79295ec4-4315-e9e9-b1f4-25b43779143e?t=1705649544925

Ota yhteyttä!