Vuosikokous 8.5.2024 klo 17.30 Killinkoskella

Katso liitteestä kaikki kokoukset tiedot.

———————————————–

SUOMENSELÄN KALATALOUSALUEEN YLEINEN KOKOUS
AIKA: keskiviikkona 8.5.2024 klo 17.30 (kahvitus kello 16.30 alkaen).
PAIKKA: Into-keskus, Wanha Tehdas, Killinkoski, Inkantie 60


Yleisessä kokouksessa käsitellään vuoden 2023 asiat tilinpäätös ja päätetään yhtenäislupien hinnoista sekä
vuodelta 2023 kertyneiden omistajakorvauksien jaosta vesialueen omistajille. Kokousaineisto ladataan
etukäteen tutustuttavaksi Suomenselän kalatalousalueen verkkosivuille https://www.suomenselankta.fi/ .


KOKOUSESITELMÄ:
Thomas Penttilä, Aito Suvi ry ja Aitoon kk: Valuma-alueiden kunnostusta yhdessä maatalousyrittäjien kanssa
Kokoukseen ovat tervetulleita kalatalousalueen jäsenet sekä alueellisten luonto- ja ympäristöjärjestöjen
edustajat kalatalousalueen sääntöjen 3 § mukaisesti. Kokousedustajien tulee osoittaa puhe- ja äänivaltansa pöytäkirjanotteella tai valtakirjalla tai tarpeellisilla kiinteistön omistamista koskevilla asiakirjoilla.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävillä Virtain kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla ja kalatalousalueen nettisivuilla 15.5.-17.5.2024.


ESITYSLISTA

 1. Kokouksen avaaminen
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
 3. Hyväksytään osallistujaluettelo ja äänestysluettelo
 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 5. Hyväksytään kokouksen esityslista
 6. Vuoden 2023 toimintakertomuksen käsittely ja hyväksyminen
 7. Vuoden 2023 tilinpäätöksen ja tilintarkastajan lausunnon käsittely
 8. Vuoden 2023 tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille
  vastuullisille
 9. Vuoden 2025 toimintasuunnitelman käsittely ja hyväksyminen
 10. Vuoden 2025 talousarvion käsittely ja hyväksyminen
 11. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle. Erovuorossa ovat Ari Hyvölä, Matti Takamäki ja Jari
  Pusaa. Hallituksessa jatkavat Ari Tapanainen, Tapio Lähteenmaa, Janne Häyrynen, Tapio Janhunen
  ja Ari Rajala.
 12. Valitaan yksi hallituksen jäsenistä hallituksen puheenjohtajaksi ja yksi hallituksen
  varapuheenjohtajaksi.
 13. Päätetään hallituksen jäsenien palkkioista.
 14. Valitaan tilintarkastaja ja hänelle varahenkilö tarkastamaan vuoden 2024 kirjanpitoa ja hallintoa.
 15. Päätetään vuodelta 2023 kertyneiden omistajakorvauksien jaosta ja kalatalousalueelle tilitettävien
  alle 50 €:n korvausvarojen käytöstä
 16. Suomenselän kalatalousalueen yhteisluvan ehdot v. 2024 ja 2025
 17. Muut asiat
 18. Keskustelu
 19. Kokouksen päättäminen

Ota yhteyttä!