Tutkimuksen ja kalastajien kumppanuusohjelma (TUKALA)

Ohjelman rahoitus: Euroopan meri- ja kalatalousrahasto, Suomen toimintaohjelma 2014 ̶ 2020.

Ohjelmaa on toteutettu kaksivaiheisena. Ensimmäinen vaihe alkoi keväällä 2017 ja päättyi huhtikuussa 2020. Toinen vaihe ulottuu toukokuusta 2020 vuoden 2022 loppuun.

Luonnonvarakeskuksen vetämä ohjelma, jossa yhteistyössä mukana:

  • Suomen ammattikalastajaliitto ry
  • Suomen sisävesiammattikalastajat ry
  • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
  • Suomen ympäristökeskus
  • Jyväskylän yliopisto
  • Itä- Suomen yliopisto

Tutkimuksen ja kalastajien kumppanuusohjelma koostuu neljästä työpaketista:

  1. Tutkimuksen ja kalastajien väliset verkostot ja tiedon yhteistuotanto
  2. Kalojen vierasaineiden ja vesiympäristön tilan seurantojen kehittäminen
  3. Hylkeiden ja merimetson kalastukselle aiheuttamien haittojen ehkäiseminen
  4. Kalastuksen valikoivuus ja kalastuksen jatkuvuuden turvaaminen.

Tutkijoiden ja kalastajien välinen kumppanuus – Meri- ja kalatalousrahasto (merijakalatalous.fi)

LINKKI https://merijakalatalous.fi/innovaatio-ohjelmat/tutkijoiden-ja-kalastajien-valinen-kumppanuus/

Tutkimuksen ja kalastajien kumppanuusohjelman väliraportti vuosilta 2017-2019:

LINKKI https://merijakalatalous.fi/wp-content/uploads/Tukalan-v%C3%A4liraportti-2019-1.pdf

Jyväskylän yliopiston osuus Tukala-ohjelmassa keskittyy seuraaviin teemoihin:

Tutkimuksen ja kalastajien välisien verkostojen luominen.

Tiedon tuottaminen yhteistyössä ja avoin tiedon jakaminen.

Kestävät kalakannat ja kalastuksen jatkuvuuden turvaaminen.

Tiivistelmä yhteistyöstä Ähtärinjärven kanssa:

Tutkimusjärvet Tukala-joryn valitsemia:

Saarijärven Pyhäjärvi

Ähtärinjärvi

Lappajärvi

Järvien sidosryhmille yhteinen aloituskokous 2.9.2021 sekä järvikohtaiset kokoukset 1. ja 2. (Ähtärinjärvi 27.9.2021 ja 25.10.2021).

Kokouksissa kartoitettiin järvikohtaisesti tutkimustarpeita. Ähtärinjärvelle valikoitui tutkimuspaketit:

Kuhan kaupallisen kalastuksen seuranta- ja ohjausjärjestelmän käynnistämisen edistäminen.

Elohopeapitoisuuden määrittäminen kuhasta ja tulosten vertailu kalanlihalle määrättyyn raja-arvoon 0,5 mg/kg (EY) N:o 1881 / 2006

Tilannekatsaus tutkimuksen etenemisestä Ähtärinjärven osalta 2.5.2022 Suomenselän kalatalousalueen yleiskokouksessa:

– Osakaskuntien ja kaupallisten kalastajien haastattelut tehty -> yhteenveto vielä kesken.

– Kuhanäytteet (n = 103) käsitelty. Tieto saaliin rakenteesta ja kuhan kasvusta & maturoitumisesta julkistaan, kun analysointi on valmis.

-Hg- näytteet analysoitavana.

-Kalakannan seurannan kehittäminen -> Kaupallisen kalastuksen kirjanpito käynnistymässä.

Liitteet:

25.10.Esitys-tutkimusaiheeksi-Ahtarinjarvella

2.5-Suomenselan-KTA-kokous-Tutkimuksen-ja-kalastajien-valinen-kumppanuus-–ohjelma

2.9.-Tutkimuksen-ja-kalastajien-valinen-kumppanuus-–ohjelma

27.9.Ahtarinjarvi1.-Tutkimuksen-ja-kalastajien-valinen-kumppanuus-–ohjelma

Ota yhteyttä!