Kalastuslain (379/2015) mukainen päätös poikkeusluvasta ankeriaan kalastamiseen SSKTA:n alueella 2024-2028

Ota yhteyttä!